Kontich, troebele parel van de Antwerpse Zuidrand

Over de noodzaak van een intern controlesysteem Elke gemeente heeft een aantal taken en bevoegdheden die gevoelig zijn voor misbruik: het verlenen van vergunningen, de controle op vergunningen, de toekenning […]

Het fietsrapport

Op 25 september werd aan het Kontichse publiek het fietsrapport voor onze gemeente voorgesteld!   Het sfeerverslag en presentatie kan je rustig nalezen Dat dit rapport onze kandidaat Bart aanbelangt hoeft geen betoog!

Dorpslijst Sander wil een eigen energiebedrijf oprichten!

Dorpslijst Sander haalde de pers met het idee om een eigen energiebedrijf op te richten. Het idee is ontsproten uit de visie van Marc Bellinkx over verdelen en recupereren van […]

Leven in de brouwerij

Dorpslijst Sander wil stimulansen geven aan lokale productie. Nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld CSA (Community Shared Agriculture) willen we volop in de kijker zetten. En waarom niet opnieuw een Kontichs biertje? […]