Dorpslijst Sander niet opgezet met harde kritiek van CD&V

Bij CD&V waait de kerstsfeer blijkbaar snel over.  

Hun laatste krantje lijkt een kruistocht tegen het beleid van Sander.

Uiteraard gaat hun kritiek voornamelijk over de Heilige Automobiel.

In het artikel “VIVO-verkeersplan eist weer een nieuw slachtoffer” wordt alles op één hoop gegooid. Alle handelszaken die in Kontich Centrum veranderen, zouden slachtoffers zijn van het mobiliteitsbeleid. Voor een handelaar moet het absoluut niet fijn zijn om in een oppositieblaadje met naam en toenaam voor het karretje van een politieke partij te worden gespannen. En bovendien heeft elke ondernemer zijn redenen om beslissingen te nemen, waarvoor de politiek alleen maar respect moet hebben. Beschuldigingen zijn hier absoluut uit den boze.

CD&V haalt de werken in de Edegemse steenweg door het slijk.
Ook hier alleen maar onverdraagzaamheid en wrok. Wij zien dat volledig anders. De inwoners van de Edegemse steenweg verdienen eerder een medaille voor geduld en begrip. Zij ondergaan de zware werkzaamheden en de bijhorende ongemakken op een voortreffelijke wijze. Zij begrijpen dat deze werken niet kunnen gebeuren zonder (zware) hinder, voor de bewoners én voor de weggebruikers.

Deze zware riolerings- en straatwerken stonden bijna twintig jaar op de planning. Maar de moed ontbrak om de grootste wegenwerken ooit in Kontich aan te vatten. Die moed is er nu wel. De voorbereidingen zijn zeer grondig gebeurd; de aannemer werkt goed door.

De bijhorende verkeershinder aan het ViVo-plan koppelen is onjuist. Het neerlaten van de knip in de Ooststatiestraat brengt geen soelaas voor de opengebroken Edegemse steenweg. Integendeel, er zou nog meer verkeer het centrum binnenrijden. En de Mechelse steenweg en de Molenstraat zijn al overbelast.

En dan de gevoelige problematiek van de parkeerplaatsen in het dorp.
De ijspiste zou beter in het park staan. Zoals vroeger. Wie herinnert zich nog de ravage die in het park achterbleef na de jaarlijkse afbraak van de ijspiste? De natuur had telkens tot de zomer tijd nodig om zich te herstellen, het kleine parkje kreunde onder de zware overlast en de grote beuken dreigden het te begeven door overmatige druk op het wortelgestel.  Het is veel logischer en gezonder om de piste op een verharde ondergrond op te stellen, want die is gemaakt om grote druk en belasting op te vangen.

Dat gebeurt overal zo, zelfs in het buitenland, behalve blijkbaar in de hoofden van sommigen in Kontich.

De opbouw en de opkuis ervan gaan veel sneller en de ruimte kan onmiddellijk voor andere taken opnieuw worden gebruikt. Tenslotte lijkt CD&V (maar ook Open VLD) het veiligheidsaspect te onderschatten.

In 2012 tijdens de vorige legislatuur stond de ijspiste in het park. Maar er waren net tijdens die periode twee winterstormen: alle centrumparken en natuurgebieden werden toen afgesloten wegens te gevaarlijk. Behalve het gemeentepark: daar ging de pret gewoon door.

Wie heeft toen de beslissing van brandweer naast zich neergelegd?

Ook dit jaar was er een storm waarbij het park werd afgesloten! Maar nu hebben we de sluiting gerespecteerd. Je moet het maar als bestuur meemaken dat er een zware tak afbreekt, terwijl de ijspiste op volle toeren draait: de beelden van Pukkelpop zijn CD&V en Open VLD blijkbaar snel vergeten… Maar dan veiligheid belangrijk vinden, is dat er niet over?

 

Het stoort ons hoe CD&V de rollen omdraait.

  • Ze vinden dat het bestuur te weinig rekening houdt met de opmerkingen van de burgers. Terwijl dit bestuur net alle vormen van inspraak en participatie nieuw leven heeft ingeblazen, wijkraden mogelijk heeft gemaakt, een gemeentelijke erfgoedraad heeft opgericht, adviesraden ondersteunt en alle ruimte geeft, inwoners laat participeren en bevraagt. De inspanningen voor info en overleg gaan soms heel ver. En het bestuur was niet te beroerd om na massaal protest het verkeersplan bij te stellen. Ook al blijven we dat zelf een gemiste kans vinden.
  • Ze pronken met 47 voorstellen om de verkeerssituatie verbeteren en klagen dat er in de gemeenteraad daarover geen debat was. Deze voorstellen zijn wel degelijk op de gemeenteraadscommissie behandeld en besproken.
  • Ze zeggen dat de problemen zullen vergroten, gelet op de nieuwe verkavelingsprojecten, maar ze vergeten hierbij blijkbaar dat zij Kontich in het verleden tot grootstedelijk gebied hebben omgedoopt, waardoor al deze verdichtingsprojecten nu onvermijdelijk zijn en de gemeente nu met de gebakken peren blijft zitten. Wij kunnen die projecten enkel op de best mogelijke wijze vorm geven. Ze botweg verbieden is niet mogelijk.
  • Tenslotte citeert CD&V de lage score die Kontich kreeg van het Nieuwsblad. We kunnen enkel aangeven dat onze bestuursploeg al vijf jaar kosten noch moeite spaart om het personeel uit te breiden en meer te laten samenwerken. Alle gebouwen krijgen een renovatiebeurt om de toegankelijkheid en de dienstverlening te verbeteren.  Helaas krijgen we over die investeringen nét van CD&V steeds de kritiek dat ze te duur of overbodig zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat grote inspanningen van het bestuur én het personeel noodzakelijke en dringend zijn. Ze zullen vruchten afwerpen en dat zal voor iedereen in Kontich steeds zichtbaarder worden.