Dorpslijst Sander drukte onmiddellijk haar stempel op het gemeentebestuur van Kontich. “Overleg en samenwerking met de inwoners” werd een strategische doelstelling.

We erfden een bestuur dat tegenover haar inwoners stond, inclusief rechtszaken en schadeclaims tot 3 miljoen euro. Zo kon het niet verder. Onder impuls van schepen Joost Fillet kwamen er wijk- en dorpsraden en brachten we de bestaande adviesraden dichter bij elkaar. Er ging veel energie naar informatie en overleg met de inwoners. Bovenal waren het de nieuwe initiatieven die inwoners zelf namen die het dorp nieuw leven inbliezen: KoKaz koerst, de wijkrecepties, openluchtfilms, kunstenmarkt, en bovenal de spektakels van de reus Contios.

Het was en is een van onze 5 kernpunten ( lees hier )