• Joost Fillet, schepen
  Externe communicatie, participatie, lokale democratie,
  welzijn, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking en wonen.
 • Veerle Van Dyck, schepen
  Personeelsbeleid, juridische zaken, AGB,
  interne communicatie, interne controle en cultuur.
 • Wim Annaert, schepen
  Ruimtelijke ontwikkeling, milieu, groenzorg.
 • Greet Blommaert, fractieleider
 • Leon Joosten