Uitgangspunten

  • Schaf dubbele structuren en dubbel werk af. De wetgeving laat toe om concrete aanpassingen te doen. In Kontich gebeurde dat tot nu toe niet.

  • Besparen door schuldafbouw. Het oude bestuur heeft de bankschulden van de gemeente al gedeeltelijk verlaagd. Niet door te bezuinigen, maar door de gemeentelijke reserves grotendeels op te gebruiken. SANDER wil met die uitgespaarde rentebedragen de gemeentelijke schuld verder verminderen en stapsgewijs de reserves opnieuw aanvullen.

  • Alle subsidies benutten. 

    Als we zorgvuldiger plannen, zou de gemeente Kontich meer subsidies kunnen krijgen. Het oude bestuur heeft honderdduizenden euro’s aan subsidies gemist, onder andere bij de heraanleg van de Molenstraat, door slechte planning.

  • Dringend werk maken van een intern controlesysteem.
    Het oude bestuur heeft geen werk gemaakt van de (verplichte!) interne audit. SANDER wil elke vorm van misbruik en belangenvermenging uitsluiten. Daarom zijn we wel voor een intern controlesysteem. Want met een striktere controle kan onze gemeente aanzienlijk besparen.