Kontich en Waarloos besturen, dat doe je niet als bijberoep. Onze gemeente leiden vraagt een voltijdse inzet, in de eerste plaats van de burgemeester zelf.  Dorpslijst Sander maakt een einde aan het halve werk en de cumul.

Kontich en Waarloos besturen, dat doe je met een open geest. Met begrip en interesse voor ieders verhaal. Je moet niet elke kritiek op je krachten nemen. Tracht de mensen te begrijpen. Hoogstwaarschijnlijk kunnen ze je iets waardevols aanreiken.

Kontich en Waarloos besturen, dat doe je niet alleen. De kunst is om mensen te laten samenwerken en nieuwe ideeën te verwelkomen. Vele mensen willen hun steentje bijdragen als het maar gewaardeerd wordt. Daarin zit de echte rijkdom van ons dorp.

Kontich en Waarloos besturen is soms vallen en opstaan. Wie de leiding neemt, moet energie blijven vinden om opnieuw te proberen, ook als het niet van de eerste keer lukt.

Kontich en Waarloos besturen, dat vraagt verbeelding. Een droom voor de toekomst omzetten in concrete plannen. Haalbare projecten die het leven aangenamer maken. Dat is de kernopdracht die Dorpslijst Sander aan zichzelf heeft gegeven.