Dorpslijst Sander is een onafhankelijke lijst van bekwame, dorpsgebonden mensen die, los van nationale partijstructuren, Kontich-Waarloos willen veraangenamen.
Dat willen we doen in overleg met alle mensen, ook met jou!

Wij noemen het ‘DOORDACHT SAMEN BESTUREN’.

 

Sander is de samentrekking van Samen ANDERs. Deze 2 woorden geven kernachtig onze reden van oprichting weer. En Sander vindt vorm in een onafhankelijke dorpslijst. Dorpslijst Sander wil samen mét de inwoners op een andere, nieuwe manier in Kontich de zaken aanpakken en bestaande problemen oplossen.

  • Dorpslijst Sander laat een frisse politieke wind waaien. Kontich heeft hier dringend nood aan. Indien een gemeente te lang door dezelfde partijen en personen wordt bestuurd, ontstaan er automatismen en gewenningen. Een nieuw bestuur creëert nieuwe kansen en ideeën.
  • Dorpslijst Sander staat voor het concept ‘in overleg besturen’. De traditionele invulling van het begrip democratie is niet langer voldoende. Mensen leggen zich niet meer zomaar neer bij beslissingen genomen door verkozenen die hun beslissing niet kunnen motiveren. Burgers organiseren zich om hun standpunten te laten horen. Het politieke model op dorpsniveau is geëvolueerd.
  • Er is immers zoveel méér mogelijk als er rekening wordt gehouden met de inbreng  van de inwoners. Dorpslijst Sander is ontstaan om die nieuwe open democratie gestalte te geven en is overtuigd dat het kan: in overleg besturen.
  • Dorpslijst Sander is dorpsgebonden. De focus ligt op het welzijn van ons dorp. Wij hebben geen nationale thema’s of beleidslijnen waaraan wij ons moeten houden of naar richten. Wij kunnen ‘out of the box’ denken en dus ook handelen!
  • Dorpslijst Sander staat voor professionaliteit. Beslissingen nemen we op basis van feiten. Als de feiten niet gekend zijn, gaan we ze zoeken –desnoods extern. Hierbij zullen we indien we zelf onvoldoende kennis in huis hebben binnen en buiten Kontich op zoek gaan naar bekwame mensen om ons te adviseren.
  • Dorpslijst Sander wil binnen zes jaar de kiezer nog recht in de ogen kunnen kijken. Daarom kiezen wij voor een oprecht beleid, dat gecontroleerd wordt door een interne audit. Daarnaast wil Dorpslijst Sander een deontologische code introduceren die door alle bekleders van een openbaar ambt onderschreven moet worden.
  • Dorpslijst Sander staat voor haalbare ideeën om Kontich te veraangenamen. Dit gaat van concrete ideeën over goedkoop wonen voor jongeren tot het stimuleren van een eigen Kontichse brouwerij. Kontich-Waarloos besturen mét en voor zijn inwoners!